Studie- en scriptiebegeleiding

De individuele scriptie- en studiebegeleiding is naar zijn aard zeer flexibel: ik pas me aan aan de wensen en de noden van de student. Maar er zijn grenzen: ik schrijf geen ‘papers’ of scripties. Ik help.

De standaard scriptiebegeleiding houdt in dat de student en ik samen een inhoudsopgave en paragraafindeling maken. Vervolgens stellen we een rooster op waarbij de student gemiddeld eens per week één (of meer) paragraven schrijft waarna ik deze paragraaf kritisch lees en van commentaar voorzie. Het contact tussen de student en mij kan, naar wens, telefonisch, via email of persoonlijk plaatsvinden.