Inleiding burgerlijk recht

De tentamentraining ‘inleiding burgerlijk recht’ die voorbereidt op het tentamen dat op 7 januari 2022 wordt afgenomen, begint in de week van 6 december. De cursus/tentamentraining beslaat 9 bijeenkomsten; twee bijeenkomsten per week. Ik geef de lessen aan groepen van maximaal vijf studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn € 325,-. In de bijlage is de opbouw van de tentamentraining opgenomen.

Het rooster voor de cursus/tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

maandagmiddag in combinatie met woensdagmiddag en vrijdagmiddag (13.00-15.00).

U kunt zich telefonisch (071-5126714) of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.