Inleiding burgerlijk recht

De cursus ‘inleiding burgerlijk recht’ bereidt voor op het tentamen zoals dat wordt afgenomen aan de Universiteit Leiden. De ervaring leert echter dat de cursus, met een kleine aanpassing, even goed voorbereidt op de tentamens zoals die worden afgenomen aan de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en de Open Universiteit.

De cursus ‘inleiding burgerlijk recht’ beslaat 9 bijeenkomsten. De kosten zijn € 400,-.

Ik geef de cursus aan groepen van maximaal zes studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding (zonder extra kosten). De opbouw van de cursus en de onderwerpen die aan de orde komen, zijn in deze pdf opgenomen.

U kunt zich telefonisch (071-5126714) of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.