Goederenrecht

De cursus/tentamentraining ‘goederenrecht’ bereidt voor op het tentamen ‘goederenrecht’ zoals dat wordt afgenomen aan de Universiteit Leiden. De ervaring leert echter dat de tentamentraining even goed voorbereidt op de tentamens ‘goederenrecht’ zoals die worden afgenomen aan de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en de Open Universiteit. Ik geef de tentamentraining aan groepen van maximaal zeven studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding (zonder extra kosten). De opbouw van de cursus/tentamentraining en de onderwerpen die aan de orde komen, zijn in deze pdf opgenomen. De training beslaat 7 bijeenkomsten; 2 bijeenkomsten per week. De kosten zijn € 315,-.

U kunt zich telefonisch (071-5126714) of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.