Burgerlijk procesrecht

De tentamentraining ‘burgerlijk procesrecht’ beslaat 5 bijeenkomsten. Ik geef de lessen aan groepen van maximaal zes studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn
€ 225,-. De opbouw van de cursus/tentamentraining en de onderwerpen die aan de orde komen, zijn in deze pdf opgenomen.