Burgerlijk procesrecht

De tentamentraining ‘burgerlijk procesrecht’ die voorbereidt op het tentamen dat op 25 oktober 2019 wordt afgenomen, begint in de week van 14 oktober. De tentamentraining beslaat 5 bijeenkomsten. De kosten zijn euro 165,-.  Het rooster voor de tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

maandag in combinatie met woensdag en vrijdag van 13.00 – 15.00 uur te beginnen met maandag 14 oktober.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden.