Herkansing burgerlijk procesrecht

De tentamentraining ‘burgerlijk procesrecht’ die voorbereidt op de herkansing die op 20 januari 2023 wordt afgenomen, begint in de week van 2 janari 20223. De tentamentraining beslaat 5 bijeenkomsten. Ik geef de training aan groepen van maximaal 6 studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn € 225,-. In de bijlage is de opbouw van de tentamentraining opgenomen.

Het rooster voor de tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

dinsdag in combinatie met donderdag van 13.00 – 15.00 uur te beginnen met dinsdag 3 januari.

U kunt zich telefonisch (071-5126714) of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.