Burgerlijk procesrecht

De tentamentraining ‘burgerlijk procesrecht’ die voorbereidt op het tentamen dat op 3 november 2022 wordt afgenomen, begint in de week van 10 oktober. De tentamentraining beslaat 5 bijeenkomsten. Ik geef de training aan groepen van maximaal 6 studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn € 225,-. In de bijlage is de opbouw van de tentamentraining opgenomen.

Het rooster voor de tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

maandag in combinatie met donderdag van 13.00 – 15.00 uur te beginnen met donderdag 13 oktober.

U kunt zich telefonisch (071-5126714) of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.