Burgerlijk procesrecht

De tentamentraining ‘burgerlijk procesrecht’ die voorbereidt op het tentamen dat op 22-10-2020 wordt afgenomen, begint in de week van 5 oktober. De tentamentraining beslaat 5 bijeenkomsten. In verband met corona geef ik de training aan groepen van maximaal drie studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn euro 175,-. Het rooster voor de cursus/tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

maandag (10.00-12.00)  in combinatie met woensdag (10.00-12.00) vanaf maandag 5 oktober.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden.