Goederenrecht

Ter voorbereiding op het tentamen ‘goederenrecht’ dat op 13 januari 2021 wordt afgenomen, start ik met een cursus/tentamentraining in de week van 14 december 2017. De training beslaat 7 bijeenkomsten. Ik geef de training aan groepen van maximaal drie studenten (coronaproof); daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn euro 250,-. In de bijlage is de opbouw van de tentamentraining opgenomen.

Het rooster ziet er (voorlopig) als volgt uit:

maandag in combinatie met woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 te beginnen met maandag 14 december september met een onderbreking van 21 december tot en met 3 januari of,

maandag 21 december, woensdag 23 december, maandag 28 december, woensdag 30 december, maandag 4 januari, woensdag 6 januari en maandag 11 januari (13.00-15.00 uur).

U kunt zich telefonisch (071-5126714) of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.