Goederenrecht

Ter voorbereiding op het tentamen ‘goederenrecht’ dat op 25 oktober 2022 wordt afgenomen, start ik met een tentamentraining in de week van 26 september 2022. De training beslaat 7 bijeenkomsten. Ik geef de training aan groepen van maximaal 6 studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn € 315,-. In de bijlage is de opbouw van de tentamentraining opgenomen.

Het rooster ziet er (voorlopig) als volgt uit:

dinsdag in combinatie met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur te beginnen met dinsdag 27 september.

U kunt zich telefonisch (071-5126714) of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.