Inleiding burgerlijk recht

De tentamentraining ‘inleiding burgerlijk recht’ die voorbereidt op de tussentoets van 21 oktober 2020, begint in de week van 5 oktober 2020. De tentamentraining beslaat 5 bijeenkomsten. Ik geef de lessen aan groepen van maximaal 3 studenten (coronaproof); daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn euro 205,-.

Het rooster voor de tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

dinsdag in combinatie met donderdag  van 13.00-15.00 uur te beginnen met dinsdag 6 oktober.

U kunt zich telefonisch of per e-mail (gijs.scholten@planet.nl) aanmelden.