Inleiding burgerlijk recht

De tentamentraining ‘inleiding burgerlijk recht’ die voorbereidt op de herkansing van 26 juni 2020, begint in de week van1 juni 2020. De tentamentraining beslaat 9 bijeenkomsten. Ik geef de lessen aan groepen van maximaal zes studenten; daarnaast is er altijd tijd en ruimte voor individuele begeleiding. De kosten zijn euro 315,-. Het rooster voor de tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

maandag in combinatie met woensdag en vrijdag van 13.00-15.00 uur te beginnen met woensdag 3 juni.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden.