Inleiding burgerlijk recht

De tentamentraining ‘inleiding burgerlijk recht’ die voorbereidt op het tentamen dat op 7 januari 2020 wordt afgenomen, begint in de week van 2 december 2019. De tentamentraining beslaat 9 bijeenkomsten. De kosten zijn euro 315,-. Het rooster voor de tentamentraining ziet er (voorlopig) als volgt uit:

maandag in combinatie met woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur te beginnen met maandag 2 december.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden.